2019 kommer bli ett väldigt intressant år för streaming, recording och online-videobranschen. Under de senaste två eller tre åren har streaming gått från att vara ett ”tech-nörd”-ord till att bli buzz-ordet hos alla kommunikatörer, marknadsförare, IT-avdelningar och internkommunikations-avdelningar. Marknaden växer snabbt och organisationer över hela världen anpassar sig till den nya streaming-verkligheten.

Det finns några trender vi tror kommer bli viktiga för branschen, våra kunder och hela ekosystemet runt videokommunikation. En stor spelare inom nätverk, kommunikation och videokonferens, Cisco, släppte sin rapport där de hävdar att över 80% av all internettrafik kommer vara streamad video. Det här är dels en stark indikation på att streaming är en teknologi som är här för att stanna, dels en stark indikation på att slutanvändare vill konsumera information via video.

Om man tittar tillbaka 30 år fick man gå till biblioteket för att slå upp svar i böcker. Tittar man tillbaka 10-15 år använde man sig av Google för att ta reda på saker och idag använder sig en majoritet av YouTube för att ta reda på saker. Detta pekar på en förändring i hur vi söker och konsumerar information och svar.

Förra året bevisade att behovet för en pålitlig, säker och skalbar streaming och recording-lösning finns överallt. Tidigare har det varit mer specifika och smalare fall som har krävt streaming. Live och on-demand, men nu kan vi se att det ger ett värde till så mycket mer.

Företagskommunikation

Vi ser en tydlig trend inom företag och dess avdelningar, oavsett om det är ledningsgrupp, HR, marknadsföring eller sälj, så använder de alla live och on-demand streaming för att kommunicera internt, men också med externa intressenter. De stora fördelarna med att använda sig av streaming är att på ett enkelt sätt kunna dela information med medarbetare, utföra internutbildningar, marknadsföra produkter och företaget i stort på ett enkelt och smidigt sätt utan dyra produktioner. Med hjälp av streaming är räckvidden obegränsad. Alla kan se och ta del av informationen via valfri enhet.

2019 kommer bli året där organisationer använder sig av all den teknologi som finns tillgänglig för dem för att skapa video. Videokonferensrum kommer användas som studio, webkameror och laptopskärmar kommer bli verktyg för att skapa videotutorials, även professionella studios kommer användas. Med hjälp av mobiltelefoner kommer sedan allt detta material kunna spridas och delas.

2019 kommer även ställa krav på att skapandet av video inom organisationer kan ske i ett användarvänligt, säkert och skalbart sätt. Med inträdet av GDPR under förra året kräver numer hanteringen av stora mängder videodata en strategi och en flexibel och säker plattform för att kunna möta de krav som finns.

Transparens inom politiken och fullmäktigemöten

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka krav på transparens inom den offentliga sektorn och politiska möten. Det har skapat krav på fullmäktigemöten bör göras tillgängliga till befolkningen via video, både livesänt och on-demand. Att göra fullmäktigemöten tillgängliga för alla möjliggör för invånarna att ta del av den politiska debatten samt se hur deras skattepengar används. Den transparens detta innebär har hjälpt höja kvaliteten på debatten och de beslut som tas. Det har även snabbat på interna processer då alla i fullmäktige har tillgång till allt material.

Under slutet av förra året såg vi en ökad efterfrågan från större fullmäktige ute i Europa, men även i Australien, som rör sig mot att integrera video vid deras möten. Det här är en trend vi tror kommer växa sig ännu starkare under 2019 i flertalet länder. Självklart kommer vi, med över 15 års erfarenhet från just fullmäktigemöten, följa utvecklingen med stort intresse. 

En trend inom offentlig sektor där en plattform för video redan är etablerad är att denna videoplattform också används för internkommunikation. Detta ger ett mervärde till den ursprungliga investeringen och går hand i hand med de företagstrender vi diskuterade ovan.

Tekniska integrationer mellan plattformar och mellan mjukvara och hårdvara

Förra året visade tydligt att organisationer kräver ett användarvänligt flöde. När det är enkelt och tekniken anpassar sig efter användarflödet kan vi se de riktiga fördelarna med investeringarna i video. För att nå en bättre ROI (return on investment) ser vi att integrationer mellan olika plattformar och teknologier är nyckeln till att kunna erbjuda mervärde till slutanvändaren.

För Quickchannels del utvecklade vi djupare integrationer med Pexip, Synergy SKY, Cisco, Epiphan, Wirecast, vilka alla är kombinationer av hårdvara till mjukvara eller mjukvara till mjukvara integrationer. Detta är en trend vi tror kommer växa sig ännu starkare och vi tror att organisationer kommer ställa mer krav på integrationer mellan plattformar. 

Vi kommer med stor sannolikhet se ännu mer sammanslagningar och samarbeten på videokommunikationsmarknaden. En indikation på detta är sammanslagningen mellan Pexip och Videxio, vilket har gjort Pexip till en större och starkare spelare på marknaden. Vi jobbar nära dem för att kunna erbjuda streaming, recording och en avancerad CMS för video genererad från Pexips VMR.

Vi ser fram emot vad 2019 har att erbjuda och kommer att fortsätta utvecklas med branschen, våra partners och kunder. Vi får se om 12 månader ifall våra spaningar har fallit in.

Om ni vill diskutera videobranschen, streaming eller har några frågor – vänligen hör av er till oss. Vi diskuterar gärna era funderingar. Ni når oss here! eller på LinkedIn.

Låt oss göra 2019 till ett riktigt bra år tillsammans!