Arbeta från kontoret 5 dagar i veckan – hiss eller diss?

Five days in the office — Yay or nay?

Den globala pandemin har tvingat både organisationer och anställda över hela världen att snabbt anpassa sig till distansarbeten och virtuella möten. Många arbetar fortfarande hemifrån, medans många är tillbaka heltid på kontoren igen. Vilka regler och upplägg har våra...

Video effektiviserar er internkommunikation

Traditionellt sett är perioden precis efter jul och nyår och efter sommarsemestern de tidpunkter då flest människor byter jobb. Som vi alla vet kan nyanställningar vara både tids- och resurskrävande för den anställande organisationen i on-boarding processen. För att...