Arbeta från kontoret 5 dagar i veckan – hiss eller diss?

Five days in the office — Yay or nay?

Den globala pandemin har tvingat både organisationer och anställda över hela världen att snabbt anpassa sig till distansarbeten och virtuella möten. Många arbetar fortfarande hemifrån, medans många är tillbaka heltid på kontoren igen. Vilka regler och upplägg har våra...

Krishantering: Hur video är avgörande

Ingen vill att det någonsin ska hända, men det betyder inte att ni kan ignorera det helt. När en krissituation uppstår är det bäst att ni, som organisation, är redo. Hur ni kommunicerar med intressenter, medarbetare och/eller allmänheten i en krissituation – ett...