Welcome Quickchannel OY Finland

Welcome Quickchannel OY Finland

Quickchannel fortsätter att växa så det knakar och vi har nu de fantastiska nyheterna att vi har blivit med Finland ?  ?? I samband med detta har vi även fått två nya stjärnor ombord, Michael och Tommi. De kommer att arbeta med försäljning på den finska marknaden och...
Arbeta från kontoret 5 dagar i veckan – hiss eller diss?

Five days in the office — Yay or nay?

Den globala pandemin har tvingat både organisationer och anställda över hela världen att snabbt anpassa sig till distansarbeten och virtuella möten. Många arbetar fortfarande hemifrån, medans många är tillbaka heltid på kontoren igen. Vilka regler och upplägg har våra...