Arbetsförmedlingen sparade pengar och bidrog till ett bättre klimat med hjälp av streaming!

Arbetsförmedlingen sänder nio webbinar i veckan. Och nu ville man även lyfta in mässformatet i digitalform.

Arbetsförmedlingen har tidigare haft mässor med deltagare på plats men valde i augusti att göra ett pilotprojekt och hålla sin första digitala jobbmässa. Omid, produktägare för Arbetsförmedlingen Play, berättar att jobbmässan hade fokus på säsongsjobb på skidorter i norra Sverige. Arbetsförmedlingen samlade arbetsgivare från skidanläggningar, restauranger och hotell. Varje arbetsgivare fick presentera sig och vad det sökte för typ av tjänster. Webbsändningen skedde från Östersund och sände ut till hela Sverige och även delar av Norge. Totalt nådde Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna ut till över 500 live-tittare.

Både Arbetsförmedlingen, arbetsgivarna och de arbetssökande upplevde genomförandet som väldigt lyckat. Alla arbetsgivare vill delta igen. Arbetsförmedlingen gjorde efter avslutad sändning en enkätundersökning där man fick fram information att över 70% av deltagarna befann sig mer än 30 mil ifrån Östersund. Detta innebar att Arbetsförmedlingen sparade in reskostnad och logi för alla dessa och där av också bidrog till ett bättre klimat.

Quickchannel

Arbetsförmedlingen sände ut med Quickchannel Broadcast och hade en hög aktivitet i Quickchannels chattverktyg. Sändningen genomfördes felfritt.