Det finns oändligt många artiklar och forskning kring varumärkeshantering och varför det är viktigt för ett företag. Däremot är det lättare sagt än gjort.

Enkelt förklarat är varumärkeshantering (branding) när ett företag skapar ett namn, symbol, design eller en slogan. Men egentligen handlar det om så mycket mer. Hur både medarbetare och kunder uppfattar företaget, vad de har för förväntningar och företagets lönsamhet. Varumärket är en av företagets största tillgångar. Konkurrenter kan kopiera produkter och tjänster, men varumärket är alltid unikt. Det är varumärket som särskiljer företaget från övriga konkurrenter och är oftast en avgörande faktor vid ett köp.

Att investera både tid och pengar på att arbeta strategiskt med ett varumärke ger många positiva effekter och är ett långsiktigt arbete. Det bygger tillit och skapar värde under långt tid framöver. Genom att säkerställa att varumärket går i linje med produkterna eller tjänsterna kan man skapa kundlojalitet vilket är en av de viktigaste aspekterna för lönsamhet och kontinuitet.

Några termer inom varumärkeshantering som är bra att känna till:

  • Brand awareness – Kundens förmåga att känna igen eller komma ihåg ett varumärke. En kund köper ofta en av topp tre för sig kända varumärken. Ett sätt att mäta detta är genom att använda sig av AUU (Awareness, Attitudes and Usage)
  • Branding management – Hur varumärket blir mottaget på marknaden. Detta är en ständigt pågående process. Är man duktig på detta ökar varumärkeskännedomen och kundnöjdheten
  • Brand identity – Är varumärkets image och de synliga elementen, exempelvis namn, färger, röst, design eller logga. Det vill säga hur företaget kommunicerar sina produkter eller tjänster
  • Brand strategy – Hur, var, när och mot vem företaget kommunicerar sina produkter eller tjänster. Det är ett långsiktigt arbete för att skapa ett framgångsrikt varumärke
  • Brand experience – Hur ett företag kan påverka kundens upplevelse av produkterna, tjänsterna eller företagsnamnet. Skapar företaget en minnesvärd kundupplevelse och kan man gå från varumärkeskännedom till kundlojalitet

Hur arbetar ert företag med varumärket? Har ni en genomtänkt strategi? Här kommer några korta tips på vad som är bra att tänka på:

  • Lyssna noga till kundens behov
  • Fokusera på vad företaget levererar
  • Kommunicera ditt varumärke genom alla kanaler men använd det smart
  • Tro på varumärket och involvera alla medarbetare
  • Var konsekvent och håll det enkelt

Känner du till att vi kan kundanpassa våra produkter utefter ert varumärke. Bollnäs kommun är ett bra exempel på hur man kan göra, vilket ni ser överst i detta inlägg.