Traditionellt sett är perioden precis efter jul och nyår och efter sommarsemestern de tidpunkter då flest människor byter jobb. Som vi alla vet kan nyanställningar vara både tids- och resurskrävande för den anställande organisationen i on-boarding processen. För att lätta upp dessa tunga processer börjar fler företag gå över till video och inspelade träningssessioner. Det här är en trend som inte bara är applicerbar på on-boarding av nyanställda utan även på löpande utveckling av de anställda inom en organisation. Det är mycket enklare som organisation att ta fram det material som ska läras ut, skapa en video eller instruktionsfilm där materialet presenteras på ett klart och tydligt sätt för att sedan distribuera videon till de anställda och som i sin tur kan ta del av informationen när det passar deras kalender. På så sätt behöver inte hela avdelningars aktivitet stanna av för att alla medlemmar ska ingå i en träningssession. Med hjälp av olika registreringsverktyg kan man som arbetsgivare också följa upp deltagandet i dessa videoutbildningar och se till att alla anställda tittar på materialet. Det finns även statistik som visar på att vi tar till oss och kommer ihåg mer av material i videoform i jämförelse med text eller att lyssna på en talare.

Det problem de flesta organisationer stöter på i sina nysatsningar på internutbildning via video är distribution av materialet. Självklart vill man kunna samla allt videomaterial på ett ställe, men man har ofta fler krav än så. Krav såsom att materialet ska vara kategoriserat, sökbart och tillgängligt oavsett vilken enhet tittaren har. Sedan är det såklart otroligt viktigt att ni som organisation har full kontroll och äganderätt till ert material genom hela processen.

Med hjälp av vår modul Quickchannel Play får ni alla de funktionerna och ni kan även bestämma huruvida videomaterialet ska vara tillgängligt för internt och/eller externt bruk och detta med er egen branding runt om videospelaren. Era tittare kommer aldrig bli störda av irriterande reklam och ni behöver aldrig oroa er för att ett opassande utomstående videoklipp spelas upp automatiskt efter er video är färdigspelad.

Vi tar gärna en diskussion med er om hur ni kan effektivisera er internkommunikation och kommer igång med internutbildning över video. Contact Us med era funderingar.