The global pandemic has forced organizations and their employees worldwide to quickly establish and adapt to remote ways of communicating. While many are working from home, some are back working full time in the office. What are the regulations and thoughts of our customers and followers on LinkedIn?

Den rådande situationen har bidragit till en drastisk omställning för många företag med enorma utmaningar. Cirka en av tre (av Sveriges fem miljoner arbetande människor) har arbetat hemifrån under Covid19-pandemin och många kommer fortsätta göra det även när smittspridningen har upphört*

 

För att få en bättre bild på den aktuella situationen gjorde vi en undersökning på vår LinkedIn-sida där vi frågade våra kunder och följare hur många dagar i veckan de jobbar hemifrån:

 

And the result?
As shown above, we can still see that many people are working from home. It´s now more important than ever to have a secure and stable streaming solution to ensure that your organization can communicate to anyone from anywhere in a secure and branded way.

 

At Quickchannel we can help guiding you to the right solution and make sure you save both time, money and the environment with our online video and streaming platform.

 


Book a free demo!


Contact us


*resultat från en nyligen genomförd undersökning bland 1 500 slumpmässigt utvalda personer från hela Sverige under juli månad i år. Studien är ett samarbete mellan HR-professor Stefan Tengblad (Göteborgs universitet), Mårten Westberg (European Institute for Behavioral Science Analysis), Dr Petri Kajonius (Lunds universitet) och Sophie Hedestad (Netigate).
Undersökningen hittar ni här:
https://lnkd.in/eNFSb6T