Att jobba hemifrån är för många en dröm, en förmån eller helt enkelt en realitet som möjliggör att vardagen går ihop under småbarnsåren, att man inte missar alltför mycket under sjukdomsperioder eller att man kan ta emot sotaren, snickaren eller leveransen som kommer en given dag mellan 7.30 och 15.

Sverige har länge jobbat hårt med att utveckla internet och dess tillgänglighet och det är med stolthet som vi kan se att 98% av Sveriges befolkning nu har tillgång till Internet i sina hem, vilket borgar för en riktigt bra arbetsmiljö utanför kontoret.

I den senaste rapporten från Internetstiftelsen, ”Svenskarna och Internet 2018”, kan vi se hur svenskarnas internetvanor förändrats över åren, och inte enbart gällande vad vi använder internet till utan även på vilket sätt vi konsumerar och bearbetar dess innehåll.

För dagligt internetanvändande är det tydligt att vi numer väljer mobilen framför datorn och surfplattan vilket kanske går hand i hand med att tillgången till en smartmobil fortsätter att öka. Idag har 90 procent av befolkningen en smartmobil i sin ficka, en ökning med 5 procent från förra året, samtidigt som det numer endast är en försvinnande liten del som inte har någon mobiltelefon alls (2%).

Den ökade tillgången till smarta mobiler ökar vår tillgänglighet och suddar så sakta ut gränserna mellan privatliv och jobb alltmer.
61 procent blandar arbete och privatliv med hjälp av internet. I Sverige använder nästan alla som arbetar internet på arbetet, alltifrån hela dagarna till någon gång ibland.

Gruppen som varken använder internet på arbetet för privata ärenden eller arbetar hemifrån via nätet är liten, endast 9 procent.

Ytterligare en tydlig trend som man kan utläsa av rapporten gäller videosamtal. Att ringa videosamtal och/eller videochatta har de senaste åren utvecklats snabbt och i år är det 67 procent som uppger att de gör det, vilket är en markant ökning jämfört med tidigare år. Att synas i telefonen och inte bara höras blir mer och mer bekant för gemene man och kvinna och är inte längre något som bara kidsen gör.

Så, vad drar vi då för slutsatser av detta? Vi inom videosfären har länge trott på videomötets potential som vida överskrider telefonmötets.

I en tid där man hanterar jobb hemifrån i allt större utsträckning av tusen olika anledningar är det viktigt att möten blir effektiva oavsett den geografiska placeringen på deltagarna.

Vårt samhälles utveckling möjliggör detta, så varför inte ta chansen och dra nytta av detta så att era medarbetares deltagande i det dagliga arbetet på jobbet inte påverkas, oberoende av var de befinner sig!

 

Kontakta oss på Quickchannel om du vill veta om hur vi kan hjälpa dig och din organisation att effektivisera interkommunikationen.