Vårt samhälle blir alltmer digitalt för varje dag och det gäller även HR. Många medarbetare (framförallt millenniegenerationen) tar idag för givet att arbetsgivaren erbjuder digital kommunikation och den yngre generationen är van att använda visuella inlärningsverktyg. Dessutom visar forskning på att hjärnan kan bearbeta visuella bilder tusentals gånger snabbare än via text. Så varför inte börja redan vid onboarding med att skapa en introduktionsvideo.

Några saker som kan vara bra att tänka på vid onboarding-video är:

  • Var personlig
  • Engagera alla
  • Visa företagskulturen
  • Tekniken
Var personlig:

Våga vara personlig för att fånga tittarnas intresse. Skapa en historia genom att låta medarbetare visa vilka som arbetar på företaget. Oavsett vem som börjar vill man kunna relatera till sina nya kollegor och känna gemenskap.

Engagera alla:

Lika viktigt som att få se video från ledningsgruppen är det att få se övriga medarbetare. Att exempelvis medarbetarna får berätta om vilka förmåner företaget har gör budskapet mycket starkare. Video fångar mer än bara ord utan även ljud, uttryck och känslor.

Visa företagskulturen

Många gånger är företagskulturen och kollegorna viktigare än själva arbetsuppgifterna. Skapa en video där medarbetarna berättar om deras vardagliga arbetsmiljö och visa exempelvis var kaffet finns och hur man bokar ett mötesrum. Eller varför inte visualisera företagets värderingar.

Teknik

Krångla inte till det utan använd det ni redan har, exempelvis mobiltelefonen. Idag har tekniken kommit så pass lång att man klarar sig med det. Däremot kan det vara bra att investera i en mygga för att få bättre ljudupptagning. Var inte rädd för att göra många omtag och framförallt våga testa!