Ingen vill att det någonsin ska hända, men det betyder inte att ni kan ignorera det helt. När en krissituation uppstår är det bäst att ni, som organisation, är redo. Hur ni kommunicerar med intressenter, medarbetare och/eller allmänheten i en krissituation – ett dataintrång (GDPR någon?), en ledarskandal eller anklagelser om olaglig aktivitet – kommer avgöra påverkan på allt från intäkter till kundnöjdhet till aktiepriser.

Video växer fram som det mest kraftfulla och föredragna verktyget för krishantering. Video är inte bara ett personligt, genuint och effektivt sätt att kommunicera, det är också tillgängligt på alla enheter, vilket betyder att den tilltänkta publiken kan konsumera materialet med lätthet.

Som sagt, video anses vara ett personligt sätt att kommunicera på. I en krissituation eller i tider av osäkerhet vill människor kunna se sina ledare i ögonen och höra tonen i deras röst. Därför är video så kraftfullt vid krishantering. En VD kan spela in ett meddelande och ta udden av en situation på nolltid istället för att behöva kommunicera med alla intressenter en och en i person.

Även om video är ett kraftfullt verktyg som används mer och mer inom organisationer, för just krishantering och andra syften, är fortfarande massutskick via email, företagsbloggar, pressmeddelanden och word of mouth vanligt förekommande. Dessa olika former av kommunikation kommer antagligen aldrig försvinna helt, men som primära kommunikationskanaler i en krissituation erbjuder de en opersonlig och fördröjd kommunikation. Detta ökar risken för att falska rykten ska börja cirkulera och innan företaget hinner reagera har dessa rykten blivit accepterade och ses som den sanna berättelsen. En mardröm för vem som helst vid krishantering.

För att sammanfatta, video är nu en förväntad kommunikationskanal i det vardagliga livet, och blir allt mer vanligt även i vårt arbetsliv. Syftet med video kan vara allt från underhållning till informationsspridning och de flesta av oss ser flera videor om dagen på flera olika enheter. Som ett företag i dagens landskap skulle det vara dumt att inte försöka kapitalisera på den här trenden och utnyttja video i sin kommunikation. När en kris kommer och ni är förbereda med en videoplattform har ni möjligheten att förmedla ett direkt meddelande med emotionell kraft, med den korrekta faktan, meddelandet och informationen – innan de osanna ryktena börjar cirkulera.

För att veta mer om hur ni kan förbereda er och vara redo för en krissituation, som förhoppningsvis aldrig kommer, vänligen get in touch.