Vi försöker ofta informera om sätt som video kan användas på i olika scenarion för internkommunikation inom en organisation. Istället för att återigen försöka övertyga er om videos förträfflighet bestämde vi oss för att stämma av med våra kunder för att se hur de använder video. Resultaten talar för sig själva, våra kunder har inte bara lyssnat på oss och våra förslag utan de har även kommit på flera kreativa sätt att använda sig av video i sin internkommunikation:

 

Månadens anställda

Varför sätta upp en bild på en ”Wall of Fame” eller skicka ut ett massmail när man kan skapa och distribuera en rolig video där man tillkännager månadens anställda eller någon annan individuell utmärkelse.

Nyhetsbrev/internuppdatering

Istället för att skicka ut nyhetsuppdateringar och nyhetsbrev via email för att informera om nyheter internt i organisationen kan man använda sig av video. Med korta videouppdateringar kan alla på ett enkelt sätt vara uppdaterade internt angående viktiga händelser. Detta kan även användas externt i marknadsföringssyfte.

Intervjuer

Att intervjua någon över video är knappast nytt, men video passar sig väldigt bra för ändamålet. Video behöver inte heller bara användas för kandidater som kommer utifrån, utan kan även användas för interna befordringar eller intern-flyttar mellan kontor. Utnyttja inspelning här så kan även andra i rekryteringsprocessen ta del av intervjuerna.

VD-tal

Att låta VD eller annan person från ledningen kommunicera med en global organisation kan på ett enkelt sätt skapa en känsla av samhörighet och bidra till ökat engagemang. Genom att lägga till chatt-funktion och på så sätt tillåta tvåvägskommunikation ökar man gemenskapen och den inkluderande känslan. Använd gärna även on-demand video för de som inte kunde delta vid första tillfället.

Dokumentation av policyändringar

När en förändring till internpolicy eller avdelningspraxis sker, föredrar du att ett tjockt dokument med all ny information skickas till dig eller vill du titta på ett kort videoklipp som förklarar de viktigaste ändringarna? Ja, de flesta föredrar video-alternativet och genom att kombinera de två ökar sannolikheten att de flesta faktiskt tar del av nyheterna.

Veckomöten

Streama och spela in era veckomöten eller avdelningsmöten för alla som inte kan närvara för att ta del av informationen. På så sätt kommer alla alltid att vara uppdaterade och ha den senaste kunskapen och informationen och ni förlorar ingen tid på att catch-up.

Säljträning

Utveckla säljkunskaperna genom att spela in och utvärdera säljpitchen eller informera om förändringar kring priser eller nya produkter.

Nyanställning

Har ni nyanställt till ert team? Då vet ni att det kan vara tidskrävande att få utbilda och träna upp dem till en rimlig nivå. Istället för att spendera all tid åt träning, använd er av förinspelade avsnitt som de nya kan titta på, på egen hand och när de känner sig redo.

Sändning av event

Ska ni ta del av eller organisera ett häftigt event, men inte alla inom organisationen har möjlighet att delta? Livestreama event så alla som är på kontoret kan ta del av det. Spela även in det för att göra det tillgängligt on-demand.

Samarbete mellan flera kontor

Använd video för att få ihop projektet eller samarbetet mellan flera kontor på olika platser. På så sätt undviker ni resor och den värsta schemaläggningen.

Finansiella rapporter

Kommunicera finansiella rapporter, såsom kvartalsrapporter, internt och externt via video. Vid användning av dubbla strömmar är det också möjligt att ha video- och presentationsfönstren lika stora för en bra tittarupplevelse.

 

Det här är några av de exempel våra kunder berättat för oss. Har du fler förslag på hur man kan använda video i internkommunikationen? Berätta gärna för oss.

Om du vill att vi ska hjälpa er med er internkommunikation, vänligen get in touch.