Video effektiviserar er internkommunikation

Traditionellt sett är perioden precis efter jul och nyår och efter sommarsemestern de tidpunkter då flest människor byter jobb. Som vi alla vet kan nyanställningar vara både tids- och resurskrävande för den anställande organisationen i on-boarding processen. För att...