Finansindustrin i Europa stod inför den största ändringen i lagstiftningen på över ett decennium. Den nya MiFID II som trädde i kraft i januari 2018 innebar nya regler för finansiella institutioner och finansiella rådgivare. De nya reglerna infördes för att förhindra marknadsmissbruk, stärka investerarnas skydd samt öka öppenhet och återupprätta förtroende från konsumenterna.

Den nya regleringen säger att all elektronisk kommunikation mellan det finansiella rådgivande företag och konsumenten avseende transaktioner eller kommunikation avsedd att leda till transaktioner måste spelas in.

”… företag kommer vara skyldiga att registrera all kommunikation som är avsedd att leda till en transaktion”

Eftersom det elektroniska mötet via telefon, videomöte och virtuella bankmöten blir norm måste dessa möten också spelas in och lagras på ett säkert och sökbart sätt.

Quickchannel och Pexip erbjuder en standardlösning för finansindustrin för att vara kompatibel med den nya MiFID II-regleringen.

Med den här lösningen får du en förstklassig videomötesplattform integrerad med automatiserad funktionalitet att spela in, hantering och uppspelning av era videomöten mellan finansiella rådgivare och konsumenter. Quickchannels och Pexips MiFID II videolösning:

  • Automatiskt generation av ett unikt virtuellt mötesrum (VMR) för varje möte.
  • Automatiserad inspelning från videomöten och telefonmöten
  • Inspelningen genererar ett unikt ID, tid och datuminformation med mötesdetaljer.
  • Rollbaserad plattform säkerställer åtkomst och hanterande av inspelat material.
  • Sökbar och åtkomlig metadata och videomaterial enligt MiFID II.
  • Möjlighet att leveras i molnet eller on-premise.
  • White label och branding erbjuds.

Om du vill veta mer om hur du kan använda Quickchannel för att vara MiFID II-kompatibel, kontakta oss.