Säkerhet

Quickchannel erbjuder högsta nivå av säkerhet och säkerhetslösningar. Säkerhet och integritet är nyckelord för oss och det är av högsta prioritet för våra kunder. När vi levererar affärskritisk interninformation till våra kunder är det av högsta vikt att informationen och mediet är säkert från skapande till hantering och distribuering.

Quickchannel erbjuder flera olika nivåer av säkerhetsfunktionalitet och säkerhetslösningar när ni använder plattformen. Quickchannel plattformen kan installeras och levereras på olika sätt baserat på kundens behov och krav gällande funktioner kring content och video administrationen. Utöver detta erbjuder Quickchannel kundanpassad säkerhetsfunktionalitet och kan göra kundspecifika lösningar baserat på behov och krav.

Videosäkerhet

Varje inspelning, video och livesändning kan bli skyddad på flera olika sätt. Dessa är standard säkerhetsfunktionerna för en video i Quickchannel. Funktionaliteten baseras på vilka moduler ni har aktiverat med er licens.

 

Standard säkerhet:

– Unik länkning

– Lösenord

– IP låsning

– Geografisk styrning

 

Säkerhetstillägg:

OAuth2.0 genom OpenID Connect

Plattformssäkerhet/Molntjänst (Saas)

Quickchannels platform levereras normalt som molntjänst i Quickchannels moln och med Quickchannels CDN. Quickchannel erbjuder SSL skydd som standard för metadata och web-applikationen. Videoströmmarna levereras med skydd så att de ej kan laddas ner under uppspelning. Quickchannels moln är beläget i ett datacenter i Stockholm med värdsklass säkerhet och redundanta servrar för både media och web-applikation.

Kunden kan välja om Quickchannel eller Partner support ska kunna accessa kundmaterial med eller utan tillåtelse från slutanvändaren. Detta är en av många säkerhetsfunktioner utvecklade för att skräddarsy varje kundkontos önskemål och behov.

 

Standard säkerhetsfunktioner:

– Google SSO

– Login och lösenord

– SSL (Https)

– Varje kund har egen videostruktur

 

Säkerhetstillägg i plattformen:

– SAML/Single Sign On

– Active Directory integration

 

Vill du veta mer om hur vi kan ta fram en lösning som passar ditt företag eller organisation?

Stockholm (HQ)

Österlånggatan 43

111 31 Stockholm

 

© Quickchannel 2020