Quickchannel fortsätter att växa! I början av augusti så började två nya medarbetare, James Benouda (International Partner Manager) och Louise Ekeblad (Marketing & Sales Manager). En del av introduktionen har givetvis varit att prata om företagets kultur och värderingar och hur de påverkar vår interaktion med såväl kunder som kollegor. Vi tar därför tillfället i akt och frågar våra nya medarbetare hur det ser på företagets värderingar i det dagliga arbetet.

James reflektioner kring värderingarna hjälpsam, driven och ödmjuk: “Att vara hjälpsam på jobbet som jag ser det, har att göra med att lyssna, dela med sig och vara tillgänglig; hörsamma vad kollegor behöver stöttning med, dela med sig av kunskap och resurser och sist men inte minst finnas tillhands.

När det kommer till att vara driven är det viktigt att vara nyfiken men samtidigt ansvarsfull, resultatorienterad med en stark drivkraft att leverera och vara aktiv samtidigt som man måste ha tålamod.

Den sista ingrediensen är ödmjukhet. Oavsett om du är kund, kollega eller partner så uppskattar alla en ödmjuk person.

Slutligen som jag ser det är det en kombination mellan dessa tre värderingar som är nyckeln till att vara en bra kollega, leverantör och partner.”

Vad säger Louise om Quickchannels värderingar samarbete, engagerad och positiv? “För mig är samarbete en av nyckelfaktorerna för att lyckas. Inte enbart för att nå framgång utan även för att trivas på arbetsplatsen. För mig är det självklart att rycka in och hjälpa kollegor där det behövs och även att samarbeta över avdelningar för att driva projekt i mål.

Utan engagemang skulle dagarna bli mycket tråkiga och långsamma. Jag tror att ett företag som har engagerade medarbetare får också mycket nöjdare kunder och levererar högre kvalitet. För mig är det också viktigt att kunna känna mig engagerad gentemot företagets erbjudande och Quickchannel har en fantastik lösning som är lätt att marknadsföra och relatera till.

Utan engagemang skulle dagarna bli mycket långtråkiga. Att hålla hög kvalitet på det jag levererar är viktigt för mig. Hur stressigt det än är försöker jag alltid att ta tid för mina kollegor om de behöver hjälp.

Jag är övertygad att om man har en positiv inställning till det man gör blir allt mycket roligare och dessutom blir även resultatet av det man vill uppnå bättre.”