Moderniseringen av sjukvården

För några år sedan blev vi kontaktade av ett av universitetssjukhusen här i Sverige. Kunden beskrev sitt behov av ett system som kunde livestreama spermaprover, eller spela in för att kunna ses vid ett senare tillfälle, för att specialister vid ett annat sjukhus...

Revamping the Healthcare Industry

A few years ago we were contacted by one of the university hospitals in Sweden. The customer described his need for a system that could live stream sperm samples, but also record the stream for on-demand viewing, in order for specialists at another hospital to be able...