Krishantering: Hur video är avgörande

Ingen vill att det någonsin ska hända, men det betyder inte att ni kan ignorera det helt. När en krissituation uppstår är det bäst att ni, som organisation, är redo. Hur ni kommunicerar med intressenter, medarbetare och/eller allmänheten i en krissituation – ett...