Quickchannel – Pexip Integration

Quickchannel and Pexip history Quickchannel and Pexip development teams have worked together since 2014 developing intelligent solutions to handle streaming and recording in a user friendly manner. Quickchannel and Pexip are technology partners and build plugins and...

Quickchannel – Pexip Integration

Quickchannels och Pexips historia Quickchannels och Pexips utvecklingsteam har arbetat nära varandra sedan 2014 och under den tiden utvecklat smarta lösningar för att hantera streaming och inspelning på ett användarvänligt sätt. Quickchannel och Pexip är...