Den globala spridningen av COVID-19 har tvingat organisationer världen över att arbeta hemifrån och förlita sig på att alla system ska fungera även på distans. För många företag är det första gången som de anställda blir tvungna att kunna kommunicera och samarbeta virtuellt genom teknikens alla under. Hur har då detta påverkat oss på Quickchannel jämfört med hur det var före Corona? Och hur kommer framtiden se ut efter Corona?

Vi frågade vår VD Viktor Hedström om hans perspektiv på hur man bör arbeta, hans lärdomar och naturligtvis även hans tankar kring teknik och olika lösningarna..

Viktor Hedström, CEO at Quickchannel

Viktor Hedström, CEO at Quickchannel

”Före COVID-19 såg vi en växande trend i både efterfrågan och användandet av videolösningar, livestreamade event, webinarier, branding och säker hantering av ondemand-lösningar.

De vanligaste livestreamade mötena var:
‣   
VD-tal till anställda – en gång per kvartal
‣    Månatliga informationsmöten

För att nå alla samtidigt med nyheter och ledarinformation, streamades dessa möten. Många gånger erbjöds interaktion i form av en livechatt och omröstningar för att engagera sig med tittarna.

De vanligaste inspelnings- och ondemand-mötena var:
‣    Onboarding videos för nyanställda
‣    Utbildningar
‣    Team och veckomöten

Inspelningar och on-demand videor är väldigt bra lösningar för alla i organisationen att kunna ta del av information så som företagsuppdateringar och beslut i efterhand om de varit frånvarande på grund av resor, dubbelbokningar eller kanske sjukdom. När COVID-19 slog var många organisationer, inklusive oss själva, tvungna att ställa om till helt digitala och arbeta hemifrån. Många verktyg som Pexip, Zoom, Teams, Cisco Webex och andra videokonferenslösningar plockades snabbt upp och organisationer tog ett stort digitalt steg för att anpassa sig till den nya vardagen.

Organisationer som höll digitala möten och events med mer än 20-30 personer började dock uppleva problem som t.ex. alldeles för högt tryck på plattformarna, VPN-överbelastning och deltagare som glömt stänga av mikrofonerna. När man interagerar i så stora möten kan det snabbt bli högljutt och rörigt, därför vore tillgången till en chatt och omröstning bättre än att använda mikrofonerna.

740% ökning

I mars 2020 såg vi att all trafik och live-streamade event ökade med mer än 740% jämfört med tidigare månader. Kunder som normalt hade kvartalsmöten var nu tvungna att öka antalet möten till varje vecka, till och med dagligen, för att leverera kriskommunikation och annan viktig information.

Nedan punkter är viktiga för våra kunder när det kommer till livestreamade events:
‣    vara lätt att streama och spela in oavsett vart man befann sig; hemma med en webbkamera, på kontoret, i studion eller framför ett professionellt videokonferenssystem.
‣    Följa företagets grafiska profil för att stärka budskapet
‣    vara säkert med registrering av alla som tittar/deltar
‣    vara interaktivt med modererad livechatt och omröstning
‣    vara möjligt med statistik och analyser
‣    Automatisk publicering av ondemand med lättanvända videoredigeringsfunktioner

I en undersökning nyligen frågade vi våra kunder vad som är viktigast när det kommer till att välja streaminglösning – Resultatet bekräftar våra lärdomar från våren;

 

Vad kommer härnäst?

Trenden som jag hör och ser är att många inte kommer vilja gå tillbaka till kontoret 5 dagar i  veckan. Vissa organisationer arbetar 100% hemifrån – t.ex. Google kommer arbeta hemifrån fram till juli 2021. Vi ser också lösningar där vissa avdelningar arbetar på kontoret mer än andra eller att all personal arbetar på kontoret men bara under vissa veckodagar.

På Quickchannel började vi med att arbeta hemifrån 100% i ungefär 3 månader, sedan ändrade vi till att arbeta på kontoret 1-2 dagar i veckan då många av våra anställda hade svårt att bli motiverade hemma och även saknade den sociala interaktionen. Vi kommer att vara flexibla i vårt arbete framöver men jag tror samtidigt att det är viktigt för kulturen och teambuilding att ses med jämna mellanrum med social distansering.

När organisationer återvänder till kontoren igen ser vi att alla onlineverktyg som använts nu även kommer att användas på kontoret och i deras konferensrum. Här är det viktigt att ha en streaming-, inspelnings- och onlinevideolösning som fungerar både på den bärbara datorn hemifrån men också från kontoret.

Innan COVID-19 hade många organisationer video- och streaming-lösningar mer som en trevlig “extra-lösning” och inte som en prioritet. Men nu efter COVID-19 har detta förändrats – alla har vid något tillfälle använt en videolösning, haft ett videosamtal eller deltagit i ett webinar. Organisationer letar nu efter lösningar som fungerar både på hemmakontoret men även på kontoret och som är integrerade med andra IT- och AV-system”

På Quickchannel kan vi hjälpa till att vägleda er till rätt lösningar och se till att ni sparar både tid och pengar och få er organisation att kommunicera med vem som helst på ett säkert och brandat sätt. Vill ni ha mer information eller hjälp att komma igång, kontakta oss här!