Myndighet & Offentlig sektor

Myndighet & Offentlig Sektor

Video och streaming är ett kraftfullt sätt att kommunicera till medborgare och andra intressenter. Quickchannel har hjälpt offentlig sektor att digitalisera med webb-tv, streaming, videokommunikation och voteringssystem i över 15 år. Myndigheter använder det för internkommunikation och externt mot medborgare och olika målgrupper. Sjukhus använder det för att streama presskonferenser och spela in patientsäker data. Universitet använder streaming och video för tillgängliggöra event och distansundervisning. Quickchannel erbjuder en tillgänglighetsanpassad videoplattform och voteringssystem som uppfyller WCAG 2.1 AA kraven samt GDPR.

Vad är WCAG 2.1 AA?

Webbtillgänglighetsdirektivet är ett EU-direktiv som World Wide Web Consortium (W3C) har slagit fast med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet. Detta innebär att alla besökare på en webbplats ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen oavsett funktionsnedsättningar.

Vill du veta mer om hur vi kan ta fram en lösning som passar ditt företag eller organisation?

Stockholm (HQ)

Österlånggatan 43

111 31 Stockholm

 

© Quickchannel 2020