WCAG-Anpassning

Vad är WCAG 2.1 AA?

Webbtillgänglighetsdirektivet är ett EU-direktiv som World Wide Web Consortium (W3C) har slagit fast med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet. Detta innebär att alla besökare på en webbplats ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen oavsett funktionsnedsättningar. Hela Europa får samma minimikrav vad gäller digital tillgänglighet för kriterierna är indelade i tre olika nivåer:

Nivå A är den lägsta ambitionen, det vill säga de högst prioriterade kriterierna finns på denna nivå.

Nivå AA är den basnivå som behöver uppfyllas av webbplatser och mobila applikationer inom EU. I WCAG 2.1 AA ingår både kriterier på nivå A och AA.

Nivå AAA är den högsta ambitionsnivån. Överväg att uppfylla även dessa kriterier.

Ni kan läsa mer om detta på Engelska på W3C´s hemsida!

För vilka gäller webbdirektivet?

Alla organisationer som klassificeras som “offentligsrättsliga organ”, vilket i princip omfattar alla upphandlade myndigheter, omfattas av Webbdirektivet.

 

 • Myndigheter
 • Landsting
 • Kommuner
 • Offentliga organisationer
 • Aktörer som anses vara en upphandlande myndighet
 • Aktörer som finansieras av offentliga medel

När börjar kraven gälla?

1 januari 2019

Webbdirektivet trädde i kraft. Men vad som gäller för olika typer av webbplatser varierar beroende på när de lanserats.

23 september 2019

Från och med detta datum berörs nya webbplatser – d.v.s webbplatser som offentliggjorts efter den 23 september 2018.

23 september 2020

Från och med detta datum berörs nya webbplatser – d.v.s webbplatser som offentliggjorts efter den 23 september 2018. Även tidsberoende media (video m.m.) berörs från och med detta datum.

23 juni 2021

Från och med detta datum berörs publika appar.

För vilka gäller webbdirektivet?

 • Har hjälpt till och arbetat med Quickchannels möteshantering och voteringssystem ” Meeting” under perioden februari till mars 2020 och med “Nya spelaren” juni till augusti 2020 så att vi uppfyller alla krav.

 • Bygger teknik som är enkel att använda tillsammans med personer med funktionsnedsättningningar. Axcess lab hjälper till med utveckling, interaktionsdesign, användartester och tillgänlighetsgranskningar och uppfyller användarens behov och tillgänglighetsriktlinjer som WCAG, Webbdirektivet och EN 301 549.

 • Sprider medvetenhet och kompetens om digital tillgänlighet genom att hålla föreläsningar, workshops och utbildningar.

 • Axcess Lab är en del av företaget Haja Applikation AB med huvudkontor i centrala Stockholm.

 

Quickchannel & WCAG 2.1 AA

 • Tillgänglighetsanpassad spelare och voteringssystem
 • HTML5-kompitabel (modern teknologi som gör det enklare att jobba med tillgänglighet.
 • Landmarks – tydliga förklaringar på vad allt är. Revolutionerande tittarupplevelser för personer med synnedsättning
 • Kompletterat med fler/nya färger som skapar rätt kontrastvärden
 • Stöd för skärmläsare
 • Undertexter – automatisk genererad med ett knapptryck (genom Google cloud)
 • Större förstoringsbara texter kombinerat med ikoner
 • Full responsivitet oavsett enhet (dator/mobil/surfplatta)
 • Navigering möjligt med endast ett tangentbordet

Missade du vårt WCAG-Webinar?

Den 20 Augusti höll vi ett webinar om WCAG där vår VD Viktor Underwood berättade om tillgänglighetskravet, vad det innebär för våra kunder och hur vi anpassat vår spelare utefter de nya kraven.

Missade du det? Eller vill du kanske se det igen? Inga problem! Vi spelade in det så du kan se det i lugn och ro 🙂

Vill du veta mer om hur vi kan ta fram en lösning som passar ditt företag eller organisation?

Stockholm (HQ)

Österlånggatan 43

111 31 Stockholm

 

© Quickchannel 2020