Voteringsapp.

Quickchannel erbjuder marknadens bästa voterings app för kommunfullmäktige, styrelsemöten, bolagsstämmor och nämndmöten. Quickchannel Meeting är ett votering- och möteshanteringssystem vilket används av över 1500 användare varje månad. Verktyget är molnbaserat och kan implementeras snabbt och smidigt i er verksamhet.

Quickchannels voteringsapp har full funktion inför under och efter ett möte och den ställer inga krav på hårdvara eller installerade program hos vare sig administratörer eller användare. Applikationen är webbaserad och kan köras på dator, läsplatta eller telefon – det enda som krävs är internet. Quickchannels voteringsapp är utvecklad tillsammans med våra kunder och användare vilket gör det till marknadens mest användarvänliga lösning. Tydliga knappar och naturliga användarflöden ger både administratörer, sekreterare och politiker eller användare en väldigt bra upplevelse under mötet.

Inför ett möte lägger administratören in ärendelista där reservation av talartider och ärendetyper kan väljas. Standard är att ha en talarlista eller lista över förtroendevalda inlagd i Quickchannels voteringsapp för respektive kund eller användningsområde.

Systemet integreras väldigt snyggt och sömlöst med Quickchannels övriga webb-tv och streaminglösningar där all votering- och möteshanteringsdata indexerar sändningen automatiskt.

Voteringsapp med focus på säkerhet och användarvänlighet.

Under pågående möte genomförs upprop och närvarohantering med enkelhet och smarta funktioner för administratörer och presidiet. Det är tydligt för användarna när de är närvarande och när de voterar genom att de kan se det på projektorvyn och i sin voteringsapp.

Under mötet sker sedan debatt, replikskiften och voteringar vilket administratören har tydlig överblick över och kontroll under hela mötet. Funktionalitet för jäv, reservationer och yrkanden finns inbyggt i voteringsappen.

Efter mötet kan administratörerna eller presidiet få ut tydliga sammanfattade rapporter över mötet och även detaljerade rapporter för att kunna göra djupare analys eller bilägga det till protokollet.

Kontakta oss för att få en demo där vi kan visa er hur ni kan digitalisera era möten med marknadens bästa voteringsapp!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!  Logga in hittar du här!

HUR KUNDER ANVÄNDER VÅRA LÖSNINGAR

VD-Tal

Utbildning & Onboardng

Webinar

Fullmäktigemöten

Spela in/Streama videkonferens

WCAG-Anpassning

Myndighet & Offentlig sektor

Möten & Event

Videolagring

Vill du veta mer om hur vi kan ta fram en lösning som passar ditt företag eller organisation?

Kontakta oss

Boka en demo

We make streams come true. Alla våra lösningar är molnbaserade och inga plugins eller nedladdade klienter krävs. Skapa, dela och titta på video med ett musklick.

Support

support@quickchannel.se

08-32 65 47

Kontakt

info@quickchannel.se

08-32 65 47